مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

یکشنبه , 15 تیر 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


صدور گواهی فوت

 

صدور گواهی فوت

 

مسئولیت های پزشکان در مورد صدور گواهی فوت

 

مسئولیتهای پزشکان در مورد صدور گواهی فوت و اجزا آن:

هر چند مسئولیت اصلی پزشکان در ثبت مرگ اعلام وقوع و تکمیل قسمت پزشکی آن يعني علت مرگ می‌باشد پزشک صادر کننده گواهی فوت بایستی سایر قسمتهای گواهی فوت را نیز با دقت تکمیل کند. پزشک معاالج متوفی یا هر پزشک دیگری که شاهد مرگ یک انسان در هر مکانی اعم از بیمارستان یا مطب یا منزل است، یا اگر اطرافیان و مقامات مسئول تقاضا نمایند وظیفه دارد گواهی فوت متوفی را صادر کند، اما از طرف دیگر نمی توان پزشکی را در صورتیکه نتواند علت مرگ را تعیین کند یا سایر اجزاي گواهی فوت مانند هویت را مشخص نماید به صدورگواهی فوت مجبور کرد.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی فوت

 

-اصل کارت ملی متوفی

-اصل شناسنامه متوفی