مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

چهار شنبه , 20 فروردین 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


اعزام کادر مراقبتی در بیمارستان

مرکز تخصصی پزشکی و پرستاری سهاطب آماده همکاری با بیمارستان های مختلف و اعزام کادر مراقبتی مجرب به بیمارستان ها می باشد.