مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

یکشنبه , 15 تیر 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


رسالت و اهداف مرکز

 

این مرکز با بکارگیری مدیریت استراتژیک و بهره گیری از نیروی انسانی ماهر ، دانش و فناوری روز موارد زیر را از اهداف  خود قرار داده است:

 

 

  1. ارتقاء سطح دانش علمی پرسنل و آموزش های مکرر برای خدمات رسانی بهتر به بیماران
  2. جذب و تربیت پرسنل کارآمد و ارتقاء شایستگی کارکنان از طریق طراحی و برنامه ریزی آموزشی
  3. بالا بردن سطح خدمات درمانی و مراقبتی مرکز
  4. کوشش در جهت افزایش رضایتمندی کارکنان و کارفرمایان
  5. بروز کردن فیلد های مرکز با استفاده از تکنولوژی روز
  6. همکاری با وزارت محترم بهداشت در تمام زمینه ها از جمله مدیریت استراتژیک و پیاده کردن برنامه حاکمیت بالینی و تعادل بخشی