مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

یکشنبه , 19 مرداد 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


پزشکان مرکز

پزشکان طرف قرارداد مرکز

 

 

 

 

                                     

                                                                        

 

 

 

 

 

آقای دکتر ابراهیم حضرتی ( فلوشیپ مراقبتهای ویژه ICU )                                        آقای دکتر بابک عمرانی راد( فلوشیپ مراقبتهای ویژه ICU )                                                                                                                             

      

 

                                 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی ( فلوشیپ مراقبتهای ویژه ICU )           آقای دکتر علی اکبر یوسفیان (پزشک عمومی)

 

 

     

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

    آقای دکتر سواک حاتمیان (فلوشیب مراقبتهای ویژه ICU )                          آقای دکتر سیدرضا عبدالمطلبی (متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ICU )

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

                                                      

آقای دکتر حسین اکبری (متخصص مغز و اعصاب)                                آقای دکتر مجید نوری ( متخصص داخلی و بیماری های عفونی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                             

                                                                       

.

آقای دکتر عیسی بخشنده مقدم ( متخصص مغز و اعصاب    آقای دکتربهنام جبه داری ( متخصص مغز و اعصاب

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                                                                                                                     

.

 

 

آقای دکتر مرتضی اخیانی ( پزشک عمومی اورژانس)          آقای دکتر کوروش آرامی ( جراح و متخصص اورتوپدی)                  

            

 

 

 

                                 

 

 

 

.

 

 

دکتر محمد رضا نجفی (پزشک عمومی و اورژانس)                                        آقای دکتر فرید بحرپیما ( PHD فیزیوتراپی )