مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

یکشنبه , 19 مرداد 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


نظرسنجی

نظر شما درباره ی سایت مرکز تخصصی سها طب چیست؟

  سایت اطلاعات مفیدی در اختیارم قرار داد.  

72%

  برخی از اطلاعات مورد نیازم را یافتم .  

10%

  هیچکدام از اطلاعات مورد نیازم را نیافتم.  

11%

  نظری ندارم .  

5%