مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

یکشنبه , 15 تیر 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


فرم انتقادات و پیشنهادات

نام:*
نام خانوادگی:*
نوع مراجعه به مرکز
محل مراجعه:
میزان تحصیلات:
شغل:
تلفن:
ایمیل:
مدت اقامت (به روز ):
علت انتخاب مرکز:
نحوه برخورد کارکنان:
حضور پزشکان هنگام نیاز:
نحوه برخورد و توجه پرستار:
امکانات و تجهیزات:
میزان هزینه‌ها در مقایسه با ارائه خدمات:
انتخاب مجدد این مرکز در صورت بیماری: بله خیر
توصیه این مرکز به دیگران برای مراجعه: بله خیر
در صورتیکه انتقاد، پیشنهاد، شکایت یا نکات قابل قدردانی نسبت به وضعیت مرکز دارید، با ذکر زمان، محل، فرد مورد نظر، شغل، سمت و نکته مورد نظر به صورت دقیق ذکر فرمایید.*