مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

شنبه , 18 مرداد 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


چرا فرزند بزرگ تر از بقیه باهوش تر است؟

 زمانی که فرزندان یک خانواده با هم نمی سازند زندگی برای همه سخت میشود و زمانی که با هم دست برادری می دهند انگار بار سنگینی از روی دوش مادر و پدر برداشته شده است.

 

رابطه میان فرزندان در خانواده شبیه به آهنگ بیتر سوئیت سیمفونیست ( نام آهنگی از گروه بریتانیایی "د ورو"), همیشه باید انتظار وقوع رعد و برق را داشته باشید. اگر شرایط این گونه باشد که یکی از فرزندان، توجه بیشتری از والدین دریافت کند، معمولا کودک دیگر مسیر سرکشی را در پیش می گیرد.

 

می دان