مرکز تخصصی ارائه خدمات پزشکی و پرستاری

سها طب

«دارای مجورز رسمی از وزارت بهداشت »

یکشنبه , 19 مرداد 1399


آخرین اخبار پزشکی و پرستاری :


فشار سنج دیجیتالی و معمولی

Barometer یا فشار سنج وسیله ای کاربردی برای سنجش فشار هوا است. هر چند به نظر هوا بدون وزن به نظر می رسد اما وزن هوا در هر متر مربع از سطح زمین برابر 10 تن است. این نیروی ایجاد شده را فشار می نامیم.

 

 

در صورت هماهنگی برای اجاره یا خرید محصولات با مرکز تماس حاصل فرمایید.